Andre Boone

Fantasie is wat ons leven betekenis geeft Andre Boone

Mijn werk richt zich op de creativiteit in de cultuur en het plezier dat deze houding kan geven. Plezier in zowel de hedonistische betekenis maar ook in de motivatie om dieper tot de dingen door te dringen. De wijze waarop ik naar de wereld kijk is mede beïnvloed door en ontwikkeld dankzij de media. Daar zonder zal veel van mijn werk niet gemaakt kunnen zijn. De beelden laten het publiek zien hoe invloeden van buitenaf mede de vorm bepalen. Met een open houding t.o.v. het vreemde, het andere, creëer ik een synthese van mijn gevoelswereld en vormentaal.

My work is about creativity in culture and the pleasure that this ethos can give. I am interested not only in the hedonistic sense, but also in the pleasure of looking further and therefore not taking the things around me for granted. The manner in which I see the world is influenced and developed by media around me. Without this influence I would not have made a lot of the work I have made. My sculptures convey to viewers how these outside influences help create form. With an open mind towards the unknown, I create a synthesis between my feelings and my visual form language as a sculptor.

 

Delen

Disciplines

Delen

Archief

Opkomende activiteiten

Thuis op Ameland

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijkse updates