Galerie November

Openingstijden galerie November 

Galerie November

Kunst kijken, kunst beleven, kunst ervaren, kunst kopen!

Het kan in Galerie November!

Onze galerie, winkel en kantoor is gevestigd in het VVV gebouw in Nes.

Galerie November presenteert verrassende, veelzijdige en wisselende kunstcollecties van gerenommeerde kunstenaars.

Vanaf nu exposeert Brenda van der Zee in galerie November

 

Brenda van der Zee (1972)
Wonende in het weidse strakke Bildtse landschap, grenzend aan het wad, ligt mijn inspiratiebron in mijn achtertuin. Ruig, kleurrijk, soms ingetogen, spelend met het licht, de horizon en het materiaal komen mijn schilderijen tot leven. Het zijn landschappen zoals ik ze zie en voel. Dit tracht ik te vangen in mijn werk. Ik werk het liefst met olieverf op paneel en maak gebruik van alles wat voor handen is om te komen tot het uiteindelijke resultaat.

Groet, Brenda van der Zee www.wad-en-wind.nl 

 

 

Naast de werken van Brenda van der Zee zijn een paar werken van Anton Dona te zien. Anton is beeldhouwer.

Ook voor een mooie kaart of klein kunstwerk kunt u terecht bij Galerie November.

Kortom: nét even wat anders.  
Tot ziens in Galerie November

 

 

Anton Dona - beeldhouwer
Een aantal van mijn beelden heb ik een titel meegegeven, maar ik heb ook beelden zonder titel. Mijn uitgangspunt is meestal een door mij bedachte abstracte vorm waar ik een steen bij zoek. De abstracte vorm heb ik tevoren in een ontwerp bedacht. Vaak is het een ontwerp in was. Daarna ga ik de steen bewerken en houd me zo goed mogelijk aan het ontwerp. Maar gaandeweg kan de vorm ook veranderen. Steeds probeer ik een vorm te bedenken met een soort van innerlijke spanning. Het gaat mij niet om de contouren maar om de verhoudingen en de volumes. Soms ontstaat een beeld dat min of meer de vorm heeft van bijvoorbeeld een scheve schuur. Dan geef ik dat beeld de titel “ Scheve schuur”. Soms blijft het simpelweg een abstracte vorm en dan wordt het bijvoorbeeld “Z.T.6” (Zonder Titel nummer 6) Als ik zelf naar het werk van anderen kijk, dan betrap ik mij erop dat ik toch altijd eerst even naar de titel zoek. Ik ben nieuwsgierig naar de gedachten van de maker. Wat wil die verbeelden? Maar eigenlijk, vind ik, stuurt een titel mijn blik en ben ik minder vrij om er zelf van alles en nog wat bij te bedenken. Een beeld zonder titel geeft dus meer ruimte aan de toeschouwer. Ik heb iemand eens horen zeggen: “De toeschouwer maakt het beeld af”. Hoe dan ook, ik hoop dat mijn beelden de toeschouwer net zoveel plezier geven, als ik heb gehad bij het maken.
 
Anton Dona - Bildhauer
Einige meiner Werke haben einen Titel, andere wiederum nicht. Ausgangspunkt ist eine von mir erdachte abstrakte Form, zu der ich einen Stein aussuche. Die Form entsteht zunächst aus Wachs, anhand der ich den Stein dann bearbeite. Ich versuche immer, eine Form nach einer Art innerlicher Anspannung zu bedenken, dabei geht es nicht um Konturen sondern um Proportionen und Volumen. Manchmal erhält das Objekt einen Titel, manchmal nicht… dann heisst es ‘O.T.’ (ohne Titel). Wenn ich Werke von anderen Künstlern betrachte, suche ich meist doch erst nach dem Titel. Ich will dann wissen, welche Gedanken der Künstler hatte, was er zeigen will. Doch dann merke ich, dass ein Titel meinen Blick lenkt und ich nicht selbst etwas entdecken kann. Ein Werk ohne Titel gibt dem Betrachter mehr Raum. Jemand sagte mal: “der Betrachter interpretiert das Werk”. Ich hoffe, dass der Betrachter meiner Werke ebenso viel Freude hat wie ich bei der Anfertigung davon.
 
Anton Dona – sculptor
I have given a number of my images a title, but I also have images without a title. My starting point is usually an abstract form devised by me for which I look for a stone. I came up with the abstract form in a design beforehand. Often it is a wax design. Then I will work on the stone and stick to the design as best I can. But gradually the shape can also change. I always try to come up with a form with a kind of inner tension. I am not concerned with the contours but with the proportions and volumes. Sometimes an image is created that more or less has the shape of, for example, a crooked barn. Then I give that image the title "Crooked barn". Sometimes it simply remains an abstract form and then it becomes for example “Z.T.6” (Without Title number 6) When I look at the work of others myself, I find myself always looking for the title first. I'm curious about the creator's thoughts. What does he want to depict? But actually, I think, a title directs my gaze and I am less free to think up all sorts of things myself. An image without a title therefore gives the viewer more space. I once heard someone say: “The viewer completes the picture”. Anyway, I hope that my images give the viewer as much pleasure as I had making them.
 
 
 

Tot ziens in Galerie November

 

Kunstmaand Ameland wordt mede mogelijk gemaakt door

Ontdek de verhalen van de sponsors