Titel Kunstmaand Ameland 2024

Titel Kunstmaand Ameland 2024

Zijn er grenzen?

Titel Kunstmaand Ameland 2024

ONBEGRENSD

Zonder einde
Zonder grenzen
Zonder beperkingen

Bruna’s werk bestaat uit een opvallend beeld dat in een lege vlakte drijft. „Juist door het traditionele perspectief te laten vallen, was ik opeens in staat alles te doen wat ik wilde”, zei hij. „Als ik in een tekening geen ruimte hoefde te creëren, kon ik alles, was ik onbegrensd.” 

Een vorm van onbegrensd is de vele mogelijkheden en keuzes die ons worden geboden.
Welke keuze maak jij als kunstenaar?
Laat jij ons meenemen in de wereld van kunst met onbegrensde mogelijkheden?

Are there limits?

Title Art Month Ameland 2024

UNLIMITED

Without end
Without Borders
Without limitations

Bruna’s work consists of a striking image floating in an empty plain. “Just by dropping the traditional perspective, I was suddenly able to do anything I wanted,” he said. “If I didn’t have to create space in a drawing, I could do anything, I was limitless.”

One form of limitlessness is the many possibilities and choices that are offered to us.
What choice do you make as an artist?
Will you let us take you into the world of art with limitless possibilities?

 

 

afbeelding (banner) werk van Ad Arma

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijkse updates