Nicolette Peters

Kunst discipline Schilderijen, Fotografie, Tekeningen Locatie nog onbekend, volgt later Website www.nicolettepeters.nl
Nicolette Peters

Nicolette werkt vanuit de behoefte om haar vrouwelijke identiteit te onderzoeken. Ze koos voor een kindervrij bestaan in een maatschappij met een moederschapsideologie en leek daarmee een eigenaardige positie in te nemen. De filosofie leert haar dat de bezinning op haar vrouw-zijn voortkomt uit het universeel verlangen om te kunnen samenvallen met jezelf. Een bewustzijn dat permanent op zoek is naar zijn essentie, maar daar nooit in slaagt. In die zin geeft het 'zoeken zelf' betekenis aan haar vrouw-zijn.

Zoals haar is voorgegaan in de praktijk van de kunstgeschiedenis kiest Nicolette voor het naakt om haar vrouwbeeld vorm te geven. Daarbij gebruikt ze zichzelf als model. Toch maakt ze geen zelfportretten in de klassieke zin van het woord. De beelden blijven anoniem, als projectvlak voor de ander, om te kunnen reflecteren op het eigen leven en de eigen zoektocht daarin. Nicolette identificeert zich het liefst met het zelfstandig en onafhankelijk subject. In haar beeldtaal komt dat tot uitdrukking in geïsoleerde fragmenten van het lichaam, die zij levensecht weergeeft. Omdat haar identiteit zich tevens ontwikkelt binnen het onontkoombaar raamwerk van geïdealiseerde vrouwbeelden in de kunst en media, laveert haar werk tussen vrouwelijke archetypen en stereotype vrouwfiguren.

Kunstmaand Ameland wordt mede mogelijk gemaakt door

Ontdek de verhalen van de sponsors