Mo Verlaan

Kunst discipline Fotografie Locatie nog onbekend, volgt later Website www.moverlaanphotography.com
Mo Verlaan

The Memory of Time is een fotografische studie over de plasticiteit van tijd en licht. Tijd en licht zien als iets vormbaars, vervormbaars.

Voor mij is er een sterke relatie tussen de tijdelijkheid van licht en de fluïditeit van tijd. Voor The Memory of Time heb ik abstracte ruimtes onderzocht, ruimtes die ik niet direct kon bevatten. Ik ben geïnteresseerd in architectonische vormen waar het licht zich vrijelijk doorheen kan bewegen, waardoor er geen grens meer bestaat tussen binnen en buiten. Door met het licht in mijn foto’s te schilderen, zoek ik de grens van abstractie op. Ik sleutel aan het beeld tot materie bijna is gedematerialiseerd, tot elk beeld een tastbare intimiteit bezit en tijd en ruimte een nieuwe dimensie vormen waaraan de kijker haar eigen invulling kan geven. Het moment dat licht aardse materie raakt, en de wijze waarop, maakt dat iets gewoons en onopvallends plots een vluchtige maar weergaloze schoonheid kan krijgen. Er zit voor mij iets kwetsbaars en tegelijkertijd krachtigs in. Voor mij hebben bijna al mijn beelden eenzelfde kern: de mysterieuze leemten in ons onderbewustzijn waar we moeilijk woorden aan kunnen geven. Maar die in licht en lichtval hun weerklank kunnen vinden.

Kunstmaand Ameland wordt mede mogelijk gemaakt door

Ontdek de verhalen van de sponsors