Kooiduinen Project

Kunst discipline Mixed-media, Projecten Locatie Kunstmaand Ameland 2022
Kooiduinen Project

Hester Pilz

Beeldend kunstenaar Met mijn project 'MaanGetij' zoek ik verbinding met de poëzie van het landschap van de Kooiduinen. Uitgangspunt is een beeld, dat gemaakt is van wit gebeitst acaciahout en beukenhout. Met zijn golvende vormen roept het de associatie op van maanlicht dat weerspiegelt op de golven. Rondom het beeld komen kleine ingrepen in het landschap met lokale, natuurlijke materialen die de poëzie versterken. www.hesterpilz.nl

Irma Horstman

Beelden in staal

Irma over haar werk: Bij de beelden en beeldengroepen in staal is het groeiproces belangrijk. De beelden krijgen betekenis en titel tijdens of na het maakproces. Het beeld bepaalt de taal. Dit beschouw ik als de essentie van het beeldend denken. Zoals Dada kunstenaar Jean Arp het heeft verwoordt: “Deze kunstenaars willen de natuur niet kopiëren; zij willen niet reproduceren maar produceren. Zij willen produceren zoals een plant zijn fruit produceert en niet in staat is tot het produceren van stillevens, landschappen of naakten. Zij willen direct produceren, en niet langer via een interpretatie.” Bij de installaties vormt herhaling van een handeling het beeld, zoals bij een breiwerk. Zo zijn "gordijnen" van hout of porselein ontstaan. Op Ameland wordt dat een tapijt (of gordijn) van strandhout. www.irmahorstman.nl

Hanz Daniel

Overvloed

Hanz Daniel is een veelzijdige kunstenaar. Hij woont en werkt afwisselend in Nederland en Zwitserland. Opgeleid als creatief therapeut werkte Daniel langdurig in de gezondheidszorg. De laatste jaren was hij begeleider van het Cultureel Atelier in het Ramses Shaffy Huis te Amsterdam. Zijn materiaal is hout, vaak metaal zoals oud ijzer en soms staal. Daniel vindt zijn materiaal in de Kringloop of op de Gemeentewerf. Hij vindt het in het bos en langs de straat. In zijn werken toont hij een grote sociale betrokkenheid. “We leven op een kantelpunt in de tijd. Er is teveel van alles. Grenzen worden duidelijk of zijn reeds overschreden. Wat een wereld leek valt nu uiteen. Veranderingen komen als golven over ons heen en dragen ons mee.” De in de duinen geëxposeerde objecten - honderden aan elkaar gelaste lepels, vorken, messen, kommen - hebben daar hun oorsprong. Als een totem bezweren zij processen die wij niet of nauwelijks nog lijken te beheersen. www.hanzdaniel.ch

Raimond Evers

Net als in een fabriek laat ik installaties uniforme handelingen verrichten en producten van uiteenlopende aard produceren. Zo heb ik al eerder een berg laten groeien en een omslachtige machine de ene zucht na de andere laten slaken. Beweging en ritme maar ook dingen, honger en maakbaarheid liggen aan de oorsprong van mijn werk. Speciaal voor Kunstmaand Ameland integreer ik de mens in Object 10.010.261 (ook wel 'vogelfluiter 2') onder het motto: 'Door samen te pompen ontstaat hemels geluid.'. www.raimondevers.nl

Sigrid Hamelink

Creatures

Wat zijn wij in wat ons omringt … Wat is binnen en wat is buiten … De menselijke gestalten en objecten in dit kunstwerk bestaan uit netwerken met open structuren, die holle binnenruimten omhullen. Ze ogen ondoordringbaar, maar zijn evenwel transparant, waardoor ze de omgeving in zich opnemen. Het kunstwerk laat telkens tegenstrijdigheden ervaren. De materie verdicht zich terwijl zwaartekracht lijkt opgeheven. Het wisselend licht zorgt voor nieuwe beelden en gedachten over de wonderlijke samenhang tussen mensen en andere organismen, natuurverschijnselen, levende netwerken en dode materie. www.sigridhamelink.nl

Kunstmaand Ameland wordt mede mogelijk gemaakt door

Ontdek de verhalen van de sponsors