Jelke Reems

Jelke Reems

Het gesprokene dat onbesproken blijft

zonder letters zonder klank,

maar enkel en alleen zich openbaart

in alle vrijheid omdat het niet anders kan

Werkruimte no. 061, augustus 2017

 

Vanuit het onderzoek naar het fenomeen ruimte, ontstaat het werk van Jelke Reems altijd ter plaatse. Haar werk is een doorlopend proces van bevragen en maken. Ze doet onderzoek naar maatschappelijke systemen en hoe die zich verhouden naar elkaar en het individu. Ze is met name nieuwsgierig naar daar waar knelpunten ontstaan en/of overgangen. Ze wil geen antwoord geven, maar alleen tonen in al zijn eenvoud.

Kunstmaand Ameland wordt mede mogelijk gemaakt door

Ontdek de verhalen van de sponsors