Hiltje Talsma

Kunst discipline Mixed-media, Keramiek Locatie nog onbekend, volgt later Website www.keramiekensierpapier.nl
Hiltje Talsma

In de vaak vochtig glimmende klei van het land van mijn vader gingen al knikkers en kommetjes schuil die ik als kind ervan maakte.. Ze hadden op mij gewacht tot ik ze kwam bevrijden. Eenmaal gedroogd kon ermee worden gespeeld. Het merendeel ervan zal na verloop van tijd wel weer door de aarde zijn opgenomen.

Dat spelen met klei, dat doe ik nog steeds..De klei komt niet meer uit het land van mijn vader maar van elders. Soms van ver omdat elke geschikte kleisoort zijn unieke kwaliteiten heeft. Kwaliteiten die tot de ontginning en verwerking er van, nog ondergronds waren. De aarde als drager van nog verborgen schatten. Samen met papier maak ik er nu boekwerkjes van.

Als het vuur de klei dwingt tot verstening wordt door de trek van de schoorsteen de as van het hout over de omslagen geblazen. Het vormt daarop een glazuur laag. Glazuur in het hout verborgen door de natuur de boom bij zijn groei meegegeven. De boom als drager van een verborgen expressie.

Niet alleen de boom is drager van glazuur. In hoofdzaak worden glazuren gewonnen en verwerkt uit in de aarde grondsoorten. Het is dan opnieuw de aarde die ons verrast met zijn verborgen eigenschappen.

De aarde levert nog andere schatten die ik voor mijn werk gebruik. Elk voorjaar kijk ik naar ze uit. In het bijzonder naar de brandnetels en het vlas, basis van het papier wat ik ervan maak. Hun vezels, vaak gemengd met plantaardige kleurstoffen,vormen dan de basis van de katernen. Deze voor mijn werk geschikte planten geven de bladen een unieke structuur die in water nog te beïnvloeden is.

Ik breng al deze aardse schatten bijeen en meng ze met indrukken uit natuur en cultuur, in het bijzonder creaties van papierontwerpers, tot een nieuwe eenheid. Dragers van de geheimen die de aarde prijsgaf.

Kunstmaand Ameland wordt mede mogelijk gemaakt door

Ontdek de verhalen van de sponsors