Hetty Pouli

GEDICHTE GEDACHTEN

over de synergie van dichten en schrijven

Hetty Pouli woont en werkt op Ameland. Zij publiceerde in eigen beheer een 3-tal autobiografische gedichtenbundels: Tussen zin en zijn (1999), Gaandeweg (2002) en Dichter bij nu (2006)met als kernthema’s Zee, Eiland, Mens en Liefde.

In maart 2021 verscheen haar eerste boek Vrouw op de drempel. Gelardeerd met gedichten uit haar bundels deelt zij in dit boek openhartig en beeldend een aantal cruciale episodes uit haar leven.

Het thema voor deze literaire avond is ontleend aan het gedicht Klankbeeld (Dichter bij nu).

Gedichte

gedachten

in woorden

die

wachten

op zin

en emotie

devoot

neergezet (…)

Het dichtproces als een klankbeeld van de tere zoektocht het onverwoordbare woorden te geven. In Vrouw op de drempel geeft de synergie van gedichten én beschrijvingen haar werk nog extra diepgang. (Synergie kan het best getypeerd worden als: het geheel is meer dan de som der delen). Het is een soort kruisbestuiving. Dichten en schrijven smelten samen in een harmonisch geheel.

Hetty zal dit thema verder uitdiepen en illustreren met een aantal voorbeelden uit haar boek. En er zal ruimschoots gelegenheid zijn om vragen te stellen en met haar van gedachten te wisselen.

Hetty Pouli

Doopsgezinde kerk, Nes

op woensdag 10 november 2021 om 20:30

€ 10

Kunstmaand Ameland wordt mede mogelijk gemaakt door

Ontdek de verhalen van de sponsors