Header afbeelding Holt
Holt

Holt

Kunst discipline: Grafiek

Locatie: Hotel Amelander Kaap, Hollum

HOLT, de vereniging der noordelijke hoogdrukkers bestaat uit 22 kunstenaars uit de drie noordelijke provincies.
De vereniging is in 1998 ontstaan vanuit een groep grafici die aan de academie voor beeldende kunsten in Groningen, Minerva, zijn opgeleid.
Inmiddels hebben zich andere hoogdrukkers bij hen aangesloten.
Zij maken prenten (grafiek) door middel van ambachtelijke hoogdruktechnieken, zoals houtsnede, linosnede en gravure.
Daarnaast onderzoeken de kunstenaars de oude hoogdruktechnieken en experimenteren ze met nieuwe methoden en materialen. Ze wisselen kennis en ervaringen uit, exposeren individueel en maken ook gezamenlijke exposities. Er ontstaan binnen de verenging kleine samenwerkingsverbanden.
De individuele stijlen en werkwijzen lopen erg uiteen: zowel abstract als figuratief, zwart-wit of kleurig, grof of juist heel fijn gesneden.
Onder de leden zijn verschillende prijswinnaars en genomineerden voor belangrijke prijzen zoals de Bas grafiekprijs, de Allianz Grafiekprijs, de Nederlandse Grafiekprijs Singer Laren, De Seoul Space Internationale Print Biennale, Prijs voor Klein Grafiek en de Grafiekprijs van de Kunsthalle Wilhelmshafen.

Juist nu er zoveel veranderingen binnen de kunst plaatsvinden door de nieuwe digitale mogelijkheden is het behoud van kennis over de oude hoogdruktechniek belangrijk. Dat betekent niet dat Holt zich afsluit voor die vernieuwingen, er wordt juist volop geëxperimenteerd met nieuwe materialen en methoden. Kennis en ervaring worden uitgewisseld en er wordt zowel gezamenlijk als individueel geëxposeerd.

Ook heeft Holt goede contacten met ENDEGRA ( European Network for education and development in Printmaking) die internationaal ijvert voor het behoud van grafische technieken.

Deelnemende kunstenaars: