Header afbeelding Deelname Kunstmaand Ameland

Inschrijving voor Kunstmaand 2017 is gesloten, voor Kunstmaand 2018 kunt u zich aanmelden tot 15 januari 2018.

Deelname staat open voor eenieder die als professioneel kunstenaar werkzaam is en die:

  • een gerichte vakopleiding, of als autodidact een aantoonbare ontwikkeling heeft doorgemaakt; 
  • regelmatig zijn/haar werk exposeert; 
  • inkomen genereert uit zijn/haar werk 
  • 10 of meer werken beschikbaar kan stellen, afhankelijk van het formaat van het werk 


U wordt verzocht een documentatiemap op te sturen met daarin:

  • uw CV met overzicht van exposities 
  • tenminste 5 afbeeldingen van recent werk op A4 formaat o.v.v. afmetingen 
  • uw adresgegevens, telefoonnummer(s), email en website 
  • een gefrankeerde retourenvelop 


U kunt ook via de mail de documentatie toesturen.

Adres:
Stichting Kunstmaand Ameland
Bureweg 2
9163 KE Nes Ameland
november@kunstmaandameland.com

De documentatie wordt beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit beroepskunstenaars.
Wanneer u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan Kunstmaand Ameland, nemen wij contact met u op.