Header afbeelding Deelname Kunstmaand Ameland

Inschrijving voor Kunstmaand 2016 is gesloten, voor Kunstmaand 2017 kunt u zich aanmelden tot 15 januari 2017.
Deelname staat open voor eenieder die als professioneel kunstenaar werkzaam is en die:
- een gerichte vakopleiding, of als autodidact een aantoonbare ontwikkeling heeft doorgemaakt;
- regelmatig zijn/haar werk exposeert;
- inkomen genereert uit zijn/haar werk
- 10 of meer werken beschikbaar kan stellen, afhankelijk van het formaat van het werk 

U wordt verzocht een documentatiemap op te sturen met daarin:
- uw CV met overzicht van exposities
- tenminste 5 afbeeldingen van recent werk op A4 formaat o.v.v. afmetingen
- uw adresgegevens, telefoonnummer(s), email en website
- een gefrankeerde retourenvelop 
U kunt ook via de mail de documentatie toesturen. 

Adres: 
Stichting Kunstmaand Ameland
Bureweg 2
9163 KE Nes Ameland
november@kunstmaandameland.com
 

De documentatie wordt beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit beroepskunstenaars.
Wanneer u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan Kunstmaand Ameland, nemen wij contact met u op.